Examens en taal

Om een goed examen af te leggen moet je over een heel aantal vaardigheden beschikken. Zo moet je weten hoe studeren en kennis uit je geheugen ophalen werkt. Daarover vind je op deze site een hele reeks artikelen. Kijk er gewoon in de rechterkolom voor. Maar er is nog meer. Zeker bij meerkeuzevragenexamens zijn er nog steeds studenten die deze examenvorm als bijzonder moeilijk blijven ervaren. Wat ontbreekt er dan nog?

Het antwoord kwam een tijdje geleden toen een directeur van een Brusselse hogeschool geïnterviewd werd. Hij weet het probleem aan de taligheid van de studenten.
Hij beschreef hoe er een test werd uitgevoerd met 2 reeksen vragen. In de ene reeks werden de alternatieven voor een meerkeuzevragenexamen op een affirmatieve wijze geformuleerd. Een voorbeeld van zo’n affirmatieve formulering is: “water kookt aan 100°C”. Wanneer de vragen van een examen op een dergelijke wijze geformuleerd worden, slaagt het merendeel van de studenten. In een andere reeks werden dezelfde vragen gesteld maar werden de keuzemogelijkheden anders geformuleerd. Er werd gebruik gemaakt dubbele negaties zoals “het is altijd onjuist dat water nooit kookt aan 100°C”. Bij deze tweede reeks ondervonden veel meer studenten moeilijkheden om het juiste antwoord te selecteren.

“Taligheid”, zo ging de directeur verder, “is een vaardigheid die in de lagere en middelbare school wordt aangeleerd”. Wanneer deze vaardigheid niet correct geïnstalleerd blijkt, ondervindt de student daar later problemen van. In het hoger onderwijs wordt er immers op gerekend dat de noodzakelijke basiscompetenties om een opleiding te volgen voldoende aangeleerd zijn.

Dit probleem wordt eens zo acuut voor buitenlandse studenten of studenten wiens moedertaal niet het Nederlands is. Dat is wat ze de beruchte “taalachterstand” noemen. Voor die studenten is het dus heel belangrijk hun Nederlandse taalvaardigheid naar een hoger en abstracter niveau te tillen.
Natuurlijk kan je hiervoor begeleiding zoeken. Dutch Language Classes is zo’n project. Het is specifiek gericht op hoger opgeleiden of mensen in een hogere opleiding om hun Nederlands beter te gaan beheersen. Door het gebruik van activerende technieken, gericht op het stimuleren van conversaties helpt dit project anderstaligen hun weg in Vlaanderen beter te vinden. Dat kan gaan over jobs vinden, Nederlandstalige verkoopgesprekken voeren maar ook studeren. Meer over Dutch Language classes kan je lezen op www.dutchlanguageclasses.be.

Check de website, werk ook aan je taligheid en je zal meer in staat zijn op een examen te laten zien hoe goed je kennis is.

 

Begin een bedrijf als student

Ook studenten moeten in veel gevallen naast de studie een bijbaantje vinden. Vaak zal de keuze hierbij vallen op horeca, een callcenter of postbode. Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk om een part time bijbaantje te vinden. Werkgelegenheid is met name full time en ook daar is het zelfs voor geschoolde sollicitanten niet altijd even gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden.

Dat zorgt er dus voor dat ook de student verder moet kijken dan zijn neus lang is. Een oplossing kan zijn om een eigen bedrijf te beginnen. Dit zorgt namelijk voor een grote mate van zelfstandigheid, staat goed op het CV en zorgt er ook nog eens voor dat de student zich niet hoeft te verlagen tot het accepteren van een bijbaantje wat eigenlijk geen enige toegevoegde waarde heeft.

Net als veel anderen is het bedenken van de juiste bezigheid als ondernemer niet altijd even gemakkelijk. Overweeg je serieus een eigen bedrijf te starten als student lees dan eens het boek get all the clients you need. Het is een simpel geschreven naslagwerk voor ondernemers wat ervoor zorgt dat je als ondernemer nooit meer achteruit hoeft te kijken en piekert over manieren om nieuwe klanten te werven.

Een tip die altijd van pas komt is dat succesvol ondernemerschap veel overlap kent met doen wat je leuk vind en waar je goed in bent. Het kan zelfs een mogelijkheid zijn in het verlengde van de studie te kijken naar het starten van een bedrijf. Het zal eventuele sollicitatieprocedures na de studie in ieder geval een heel stuk makkelijker maken.

Zet dus een stap die maar weinig collega studenten maken en begin een eigen onderneming. Het zal waarschijnlijk meer plezier opleveren dan je op voorhand kunt bedenken. Maak je geen zorgen om de hoge kosten want die heb je helemaal zelf in de hand. Met name via het internet kan men tegenwoordig al een bedrijfje starten voor minder dan 5 Euro. Onderzoek het dus maar eens.

Tijdschriften en kranten voor studenten

Als student heb je een beperkt budget en moet je keuzes maken waar je je geld dan al of niet aan uitgeeft. Meestal zijn de abonnementen op kranten en tijdschriften bij de eerste posten die geschrapt worden. Dat is eigenlijk jammer en zelfs niet nodig.

In andere artikelen op deze site legden wij uit hoe herhalen werkt. Heel kort gezegd blijkt dat al het woord “re-visie”. Herhalen is de leerstof opnieuw voor je zien. Om je hersenen te stimuleren doe je dat best elke keer een beetje anders. Je hersenen zullen onmiddellijk op zoek gaan naar de structuur en de gelijkenissen en de verschillen met de vorige keer toen ze met die materie in contact kwamen. Automatisch zullen ze even stilstaan bij wat er nu anders is en waarom dat zo is. Hoe meer je op verschillende manieren herhaalt, hoe rijker je kennis en inzicht dus worden.
Wij weten ook dat ook dat proffen hun resultaten toekennen op basis van bepaalde criteria. Zo zal iemand die een cursus gewoon “van buiten” leert slechts 12/20 halen als hij geen fouten maakt. Meer zal zo’n student nooit halen. Om meer punten te kunnen krijgen moet je immers komen met eigen voorbeelden, verbanden met andere delen van de leerstof kunnen leggen en van kritisch inzicht getuigen.

De actualiteit opvolgen, naar het nieuws kijken en kranten of tijdschriften lezen zijn dus een ideale manier om je kennis te verrijken en meer punten te behalen. Je ziet er immers in praktijk wat je in je cursus theoretisch moest studeren. Zo herhaal je, vind je eigen voorbeelden bij de leerstof, zie wat er in de praktijk soms anders verloopt en leer je een eigen, kritische mening vormen.

Eigenlijk is het abonnement op de krant of een goed tijdschrift wegsaneren dus eigenlijk jezelf, je manier van leren en je resultaten beperken. Daarom willen we je ook daarmee te helpen. Wanneer wij dat kunnen, onderhandelen wij voor jullie een speciale korting en kan je die verkrijgen door de link op deze site te gebruiken.
In deze rubriek zullen wij een lijst aanleggen met abonnementen waarop jij tegen een flinke korting kan intekenen. Natuurlijk bereiden wij de lijst stap voor stap uit. Kom dus regelmatig terug naar de website en kijk of er nog aanvullingen bijgekomen zijn.

Wij kunnen je alvast het volgende aanbevelen:

Abonnement Roularta: Knack, Trends en Voetbalmagazine: met kortingen tot 50%

Doe er dus je voordeel mee! Lees omdat het leuk is, omdat het je verrijkt, omdat je er beter door zal onthouden en omdat het punten opbrengt.

 

Pygmalion voor studenten

Pygmalion was een beeldhouwer in het oude Griekenland. Hij hakte een stenen vrouwenbeeld uit dat zo mooi was dat hij er zelf verliefd op werd. Later pikten ook toneelschrijvers en Disney het concept op en maakten er “My fair lady” van.  Dat verhaal gaat over een meisje dat voor een rijke edelman gaat werken. Hij wordt verliefd op haar maar in vroegere tijden zou het “klassenverschil” hun liefde onmogelijk gemaakt hebben. Daarom toont hij haar hoe zich als edelvrouw kan gaan gedragen. Ze doet het, ze “acteert” dus eigenlijk eerst dat ze een edelvrouw is, hoewel ze maar het dienstmeisje is, en, na verloop van tijd, pikt haar omgeving haar nieuwe gedrag op en begint haar ook zo te behandelen. Louter door zich anders te gedragen slaagt het dienstmeisje er dus in dat anderen haar anders behandelen en dat ze uiteindelijk een edelvrouw wordt.

Het idee werd onderzocht in de psychologie. In de jaren ’60 leidde Robert Rosenthal één van de bekendste experimenten daarrond. Hij nam een willekeurige klas met studenten en vertelde hun nieuwe leraar dat hij voor een klas met intellectuele supertalenten zou staan. Hij mocht hun dat niet vertellen maar moest hen wel op die manier behandelen.Toen de studenten op het einde van het jaar opnieuw getest werden, bleek dat de studenten met de leraar met de positieve attitude, ook echt prachtresultaten bereikten.

Heel kort door de bocht gezegd kan je een nieuw persoon kan worden, louter en alleen door je anders te gaan gedragen. “Fake it untill you make it”, dus.

Ook jij, als student, kan dus al een stap op weg zetten om een briljante student te worden. Het enige wat je daarvoor moet doen is uitzoeken hoe briljante studenten zich gedragen. En die informatie krijg je op deze website gewoon cadeau. Lees zeker het artikel “Altijd geslaagd” via het menu in de rechterkolom. Dat legt je haarfijn uit hoe briljante studenten anders studeren. Met moderne psychologische technieken werden dergelijke studenten geobserveerd en daaruit werden gedragingen afgeleid die jij ook kan aannemen. Ga dus meer visueel studeren en maak schema’s en tekeningen. Discussieer met andere studenten over wat je leerde, leg elkaar delen uit de cursus opnieuw uit. Volg de actualiteit van wat je studeert en lees kranten en tijdschriften. Zorg dat je de leerstof op verschillende manieren kunt uitleggen en geef op het examen de leerstof terug weer op je eigen, creatieve manier. Je zal zien dat eerst je medestudenten en vrienden en later assisten en proffen jouw nieuwe gedrag zullen gaan oppikken. Dan zullen ze je ook zo gaan behandelen en wordt jij die briljante student.

Om een betere en zelfs briljante student te worden ga je je dus eerst als briljante student gedragen. Vanaf wordt je ook effectief, stap voor stap, een briljante student. Pygmalion! Ofwel: “fake it until you make it”.
Veel plezier en succes ermee!

Coaching voor studenten

Coaching is tegenwoordig een modewoord. Er bestaan coaches voor alles. Je hebt sportcoaches, mental coaches, Mindfulness coaches en zelfs presidenten hebben tegenwoordig een coach. De benaming coach is niet wettelijk geregeld. Daardoor kan iedereen die in de mode wilt zijn zichzelf coach noemen. Wij geven je daarom hier tips om de bomen door het bos te blijven zien en een goede coach te uit te kiezen.

Coaching is ontstaan uit de positieve psychologie en gaat erom dat de coach je bijstaat om het doel dat jij wilt realiseren te bereiken. Laten wij ervan uit gaan dat het jouw doel is om zo’n manier te leren studeren dat jij er plezier aan beleeft en gemakkelijk goede en blijvende resultaten behaalt. Als dat niet zo is ben je immers wat verdwaald. Google dan opnieuw en voer samen met het woord “coaching” een ander woord zoals “hardlopen”, “roeien”, breien” of wat je dan ook wil gaan oefenen mee in. Een coach zal jou begeleiden en daarbij altijd uitgaan van jouw gedrag. Daarbij zal hij je soms kritische vragen stellen, je adviezen of tips geven. Deze zijn erop gericht dat jouw inzicht in wat je doet toeneemt. Zo zal je dat inzicht ook snel in je gedrag gaan integreren en bereik je je doel. Vergelijk een coach dus maar met een spiegel. Hij reflecteert jou gedrag en geeft je daarbij aan wat je goed doet en doet je denken over wat er nog beter kan. Zo wordt jouw gedrag keer op keer meer gericht op met plezier en gemak prachtige en blijvende resultaten behalen. Studenten coachen heeft dus weinig te maken met leerstof uit een cursus opvragen. Zo blijft er immers steeds een nieuw vak om in te studeren en ontwikkel je zelf niet.

Hieruit komen een aantal dingen naar voren. Zo heeft een goede coach een positieve ingesteldheid. Hij begeleidt je immers om je gedrag te optimaliseren en doet je nadenken. Dat neem je toch veel gemakkelijker aan van iemand die positief tegen de dingen aankijkt? Hoewel een coach je niet per definitie op hetzelfde pad moet voorgegaan zijn, is het wel belangrijk dat hij begrip heeft van wat jij wilt leren. Zo is de coach van Bill Clinton en Michael Jordan geen topsportende ex-president en zo hoeft een studiecoach ook geen 3 doctoraten te hebben. Het is echter wel belangrijk dat hij voldoende over studeren weet om jou kritische feedback op je gedrag te geven. Een coach heeft verder ook een besef hoe gedrag werkt en hoe je dat door inzicht kan verbeteren. Hiervoor is een bepaald psychologisch inzicht nodig. Vraag jouw aspirant coach hoe hij dat kan aannemelijk maken. En last but not least, je moet een coach ook echt vertrouwen. Een coach werkt immers met jou mee om jouw gedrag te optimaliseren. En als je hem daar geen juiste informatie over wilt geven kan je net zo goed de wolken in de lucht gaan tellen. Controleer dus steeds of het echt klikt met een studiecoach, of hij voldoende voeling met studeren heeft en je kan helpen om gedrag bij te stellen.

Wij hanteren soortgelijke criteria wanneer wij studenten coachen om briljante studenten neer te zetten. Zo moet een student echt willen werken aan zichzelf. Niet enkel aan de resultaten op de test of het examen van morgen maar echt zijn eurocent echt willen doen vallen. Dan willen wij graag onze kennis, ervaring, hulp en vriendschap inzetten om jou te tonen hoe het werkt. En om je te laten ontdekken dat briljant studeren eigenlijk zelfs niet zo moeilijk is.
Andere studenten verwijzen wij heel graag door naar anderen. Er zijn immers mensen genoeg die aanbieden je te helpen met studeren. Als jij je echter echt wilt evolueren tot iemand die punten aantrekt zoals een honingpot bijen en daarvoor ook moeite wilt doen, vul dan het contactformulier op deze site in. Wij contacteren je en we bekijken samen of we in zee gaan.

Verschillende manieren van leren

Mensen leren op verschillende manieren. En ook jij hebt er baat bij te weten op welke manier jij leert en wat je kan bijleren van andere manieren.

De manier waarop wij allemaal leerstof verwerken en de (onbewuste) handelingen die we daarbij stellen noemen we een leerstijl. Globaal kan men zeggen dat er vier verschillende leerstijlen zijn. Op basis van onze manier van leren kunnen we in 4 groepen ingedeeld worden. Zo worden dromers, doeners, denkers en beslissers onderscheiden.
Doeners leren vooral via trial and error. Het zijn de mensen die, wanneer zij een nieuwe smartphone krijgen, gewoon beginnen proberen om alle functies van hun nieuwe toestel zelf te ontdekken. Dromers willen de dingen ook zelf concreet meemaken. In tegenstelling tot de doeners, zullen zij de situatie of het probleem echter op alle mogelijke manieren proberen te benaderen. In vergelijking met doeners zijn dus veel reflectiever. Denkers observeren en theoretiseren veel meer. Geef je hen een nieuwe smartphone, dan zullen ze eerst de handleiding lezen, deze volledig willen begrijpen en dan pas mee aan de slag gaan. Ze houden ervan om nieuwe theorieën te ontwikkelen op basis van wat ze in de handleiding lezen. Beslissers vertrekken eerder vanuit een theoretisch concept dat ze dan willen gaan uitproberen. Een beslisser zal dan handleiding van zijn nieuwe telefoon snel en diagonaal lezen of, nog beter, hij zoekt er online een korte, praktische samenvatting van en gaat die vervolgens uitproberen.

De ene leerstijl is niet manifest beter dan de ander. Het is een manier van indelen. Heb jij een idee wat jou voorkeur leerstijl is? Op het internet zijn er tal van test beschikbaar om jou daar een goed beeld van te geven. Zoek een keer op “leerstijlen” of “Kolb leerstijlen” en maak enkele tests.

Waarom is het nu zo belangrijk te weten wat jou leerstijl is? Onze voorkeur leerstijl is tegelijk onze valkuil. Ben jij een denker, dan zal je automatisch de theorie en definities van een vak studeren. Dat is immers jouw natuur. Maar een examen bestaat meestal niet enkel uit theorie. Meestal wordt er ook gevraagd om voorbeelden te geven of oefeningen te maken. En laat dat net nu zijn waar een denker niet voldoende bij stilstaat. Omgekeerd zijn doeners meestal een kei in voorbeelden geven of oefeningen maken. Maar een definitie geven? Dat is hun zwakke punt.

Wanneer jij je eigen leerstijl kent ken je sterke kant bij het studeren. Dat op zich is al goed voor het zelfvertrouwen. Denk er verder ook aan dat elke leerstijl zijn eigen tekortkomingen heeft. Die kan je aanvullen door de bij het studeren de nadruk te leggen op een tegengestelde leerstijl. Houd je van praktijk? Denk er dan aan dat je voor de test eerst nog even de definities en de theorie naleest.

Leer dus van andere manieren van leren en train jezelf in verschillende leerstijlen. Zo overstijg je je niveau dat je vorige keer al behaalde.

Neem een coach

Op deze website delen wij een pak waardevolle informatie met jullie. Het is immers ons doel jou een zo mooi mogelijke studententijd in Leuven te bezorgen. Daar horen natuurlijk ook goede en blijvende studieresultaten bij. Daarom schreven wij een reeks artikelen over hoe je echt kan gaan studeren zoals die studenten die, schijnbaar vanzelf, briljante resultaten behalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen hetzelfde kan bereiken. Excellent studeren is immers een vaardigheid. En vaardigheden kan je leren.
Om dat echt onder de knie te krijgen zijn er 2 dingen belangrijk. Je moet een goed systeem hebben en je moet ermee aan de slag gaan. Het systeem krijg je gewoon cadeau. Op deze site vind je immers een artikel “Altijd geslaagd”. Dat beschrijft je haarfijn hoe briljant studeren werkt. Het is gebaseerd op psychologie, observatie van natuurtalenten en geniën en heel wat onderzoek. We illustreren het heel wat voorbeelden. Ook daar hebben we heel wat artikels aan gewijd. Daarnaast hebben we ook heel wat begeleidende vaardigheden zoals presentaties geven, timemanagement en zelfvertrouwen beschreven. Natuurlijk zijn er heel wat elementen die we eigenlijk allemaal al wisten. De meeste mensen passen ze echter niet toe en blijven zo in middelmatigheid hangen. Daarom moet je deze vaardigheden gaan oefenen.

Het aanleren en inoefenen van nieuwe vaardigheden is niet altijd gemakkelijk. Mensen hebben immers de reflex in hun oude patronen terug te vallen. Nieuw gedrag aanleren kost bovendien ook heel wat tijd. Vergelijk het bijvoorbeeld met trainen om de marathon te lopen. Dat is niet onmogelijk maar het zal je niet lukken op 2 weken (tenzij je al heel goed bent, natuurlijk).
Gemiddeld kost het zo’n 100 dagen om nieuw gedrag aan te leren en ongeveer een jaar oefening vooraleer je het echt geassimileerd hebt en het natuurlijk stelt. In dat licht is het eigenlijk heel begrijpelijk dat heel wat mensen onderweg opgeven. Aan jezelf werken is niet voor iedereen weggelegd.

Wil jij echt gaan studeren op een manier die je weinig moeite kost en gegarandeerd briljante resultaten oplevert? En ben je bereid daar ook echt een inspanning voor te doen? Zit jij niet te wachten op het zoveelste van buiten geleerde antwoord op een oude exmanvraag die waarschijnlijk niet meer opnieuw gesteld wordt? Maar wil jij iets leren waar je de rest van je leven wat aan zal hebben? Contacteer ons dan gerust via het contactformulier op deze website. Wij contacteren je dan voor een gesprek en beslissen dan samen of wij samen in zee gaan.

Zo heb jij de kans jezelf te verrijken voor de rest van je leven. Want het gaat niet enkel om punten halen. Zowat elk bedrijf selecteert sollicitanten tegenwoordig op hun vermogen om nieuwe dingen te leren.

Wanneer jij oprecht wilt leren hoe excellent studeren werkt stuur ons dan gewoon jouw gegevens via het contactformulier en we gaan samen aan de slag!

Deze trainingen zijn ook uitermate geschikt voor jongeren die zich aan een universiteit of hogeschool willen inschrijven en zich alvast willen voorbereiden om op de juiste manier te studeren en zo een gezonde studiemethode willen aanleren.

Hoe leren leren

Iedereen kent er wel. Studenten die de leerstof gewoon vanzelf lijken te kennen. Ze lijken er nooit iets voor te moeten doen en, wat nog sterker is, als je er hun naar vraagt zijn ze er verwonderd over. Ze zullen misschien zelfs beamen dat het vanzelf gaat en ze kunnen je dus ook niet vertellen hoe dat dan werkt. En toch sterven we eigenlijk van verlangen om erachter te komen wat die briljante studenten dan precies anders doen. Want meer tijd in studeren stoppen is het kennelijk niet.

Het geheim ligt eigenlijk in het verloop van een leerproces. Wij vertellen je hier hoe dat precies werkt.

Of je nu leert zwemmen, autorijden, Mandarijn Chinees praten of studeren, elk leerproces verloopt in 4 stappen. Het begint wanneer men nog “onbewust onbekwaam” is en loopt tot de fase waarin men “onbewust bekwaam” geworden is.
Elk leren begint vanuit een soort frustratie, een gevoel dat het allemaal niet loopt zoals het zou moeten lopen. Dat is een eerste, cruciale fase in elk leren. Hier wordt je “bewust onbekwaam”. Je beseft dat je iets nog niet kan en dat je het moet gaan leren. In deze fase wordt je motivatie als het ware geboren en ga je op zoek naar een oplossing. Je zoekt uit hoe en waar je kan leren wat je nodig hebt.
Vervolgens leer je nieuwe technieken om dat te kunnen doen waarvan jij beslist hebt dat je het wilt kunnen. Het verloopt met vallen en opstaan. In het begin is alles verre van perfect. Je hebt veel oefening en bijsturing nodig maar langzaam aan krijg je de technieken onder de knie. Na verloop van tijd word je er zelfs steeds beter in. Je wordt nu langzaam “bewust bekwaam”. En dat is goed nieuws. Je bent er bijna.
Na veel oefenen, soms nog een keer vallen, weer opstaan en opnieuw oefenen gaat het alsmaar vlotter. Je krijgt altijd meer routine en denkt minder na over hoe je dat precies moet doen. Je zet de verschillende altijd maar vlotter tot het op den duur vanzelf lijkt te gaan. Nu ben je “onbewust bekwaam” aan het worden. En dat is precies de fase waarin die briljante studenten die massa’s punten halen zonder precies te weten wat ze daar voor doen zich bevinden.

Zo’n leerproces vraagt natuurlijk wel wat tijd. Soms lijkt het er zelfs op dat heel wat mensen zich blijven bevinden in het “onbewust onbekwame” stadium. De techniek aanleren en oefenen, “bewust bekwaam” worden, dus vraagt over het algemeen zo’n 100 dagen in volle toewijding oefenen. Na ongeveer een jaar beland je ten volle in het stadium waarin je “bewust bekwaam” geworden bent.
Dat is ook de reden waarom zo weinig mensen echt goed worden in wat ze leren. In 100 dagen of een jaar geven velen het intussen op. Zo blijft het leerproces hangen of valt het zelfs terug.
Wie echt tot het uiterste wilt gaan om een echte topper in wat hij doet te worden neemt daarom dikwijls een coach. Zo iemand naast je hebben houd je op koers, blijft je je stappen die je al vooruit zette tonen en voorkomt dat je onderweg stopt omdat je eerst je onbekwaamheid ziet. Hij begeleidt je tot de top. Heb jij immers ooit van een olympisch sporter zonder coach gehoord?

Wil jij ook echt evolueren en je inzetten om uiteindelijk vanzelf te studeren en blijvend prachtige resultaten te behalen? Vul dan het contactformulier op deze website in. Wij contacteren je voor een gesprek. En als jij ons ervan kan overtuigen dat jij echt wilt leren, begeleiden wij je met alle plezier. Tot jij “onbewust bekwaam” briljante resultaten neerzet!
Hoe wij werken en welke technieken wij je leren lees je gratis op de site. Dat geven wij je gewoon zo cadeau. Doe er dus je voordeel mee!

20% meer punten met de actualiteit

Wanneer je niet alleen de leerstof uit je cursus studeert maar deze ook in werkelijk voor je begint te zien, kan je 20% (en meer) extra punten halen. Dat blijkt uit de cijfers die de KULeuven publiceerde over hoe er op een examen gequoteerd wordt. Bovendien heeft de actualiteit volgen nog andere voordelen. Wij zetten ze voor jou op een rijtje en mogen jou ineens tot bijna 50% korting op een abonnement op Knack, Trends of Sport/Voetbalmagazine aanbieden. Dat doen we op het einde van dit artikel.

De actualiteit volgen brengt niet alleen gewoon extra punten op. Eigenlijk is een basisinteresse in wat er rondom je gebeurt onontbeerlijk bij het studeren. In een ander artikel legden wij al uit hoe belangrijk de fase van het begrijpen is om op een efficiënte manier te studeren. Bij het begrijpen gaan je hersenen zich voorstellen wat de cursus met woorden uitlegt. En hoe helderder het beeld is dat je zo vormt, hoe beter je begrijpt. En hoe minder je moet blokken. Want memoriseren is je erin oefenen om dat beeld terug op te roepen en herhalen wordt dan het opnieuw voor je zien.
Jezelf een goed beeld kunnen vormen van wat je cursus beschrijft is dus één van de belangrijkste dingen die je moet kunnen om op een goede manier te studeren. En dat is niet altijd gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld het macro-economisch verband tussen de overheidsuitgaven en de lonen, als je economie studeert. Hoe stel je je dat dan voor? Wie geregeld naar het nieuws kijkt of de krant of een tijdschrift leest heeft hier gevoelig minder moeite mee. Door de actualiteit te volgen heb je immers onbewust een grote hoeveelheid basisafbeeldingen opgedaan en deze kunnen je hersenen nu gebruiken om er een beeld van de leerstof me te vormen. Zonder de bagage van zulke basisafbeeldingen is zelfs een zin als “de groene auto rijdt door de stad” moeilijk om te begrijpen. Ze blijft immers abstract en dus moet je ze dan maar “van buiten leren”. Dat geldt ook voor de leerstof uit je cursus. Daarom is het zo belangrijk een goede algemene achtergrond te hebben. Die vormt je achtergrondkennis waardoor studeren gemakkelijker wordt.

De actualiteit volgen is ook een prima manier om de leerstof op een andere en ontspannen manier te herhalen. Je ziet immers continu nieuwe voorbeelden bij wat je studeert en vergelijkt die beelden continu en onbewust met de afbeelding die je al van de leerstof hebt. Elke keer je een opgeslagen beeld uit je gedachten terug oproept en erover nadenkt, herhaal je immers.

En de actualiteit volgen heeft nog meer voordelen. Je pikt nieuwe voorbeelden op, legt verbanden en leert de leerstof door nieuwe kritische perspectieven zien. En wanneer die ook op je examen kan vermelden, stijgen je resultaten gemakkelijk met 20%. De KULeven publiceerde immers onlangs de criteria die bij het beoordelen van examens gebruikt worden. Wij bespraken ze in een ander artikel op deze site “Examenresultaten KULeuven”. Daaruit blijkt dat wie de stof gewoon van buiten leert en dat foutloos doet, zo’n 11 of 12 op 20 kan halen. Wie, daarentegen, echt begrijpt, iets met eigen woorden kan zeggen, verbanden kan leggen en kritische perspectieven kan geven, behaalt echter 16 of meer op 20. Je resultaten stijgen dus met minstens 20% wanneer je actualiteit volgt. En het kost je geen extra studiewerk!

Om jou nog een extra zetje te geven om op een optimale manier te kunnen studeren mogen wij je hier bijna 50% korting geven op een abonnement voor Trends, Knack of Sport/Voetbalmagazine. Dit aanbod vind je de knop: Tijdschriften voor studenten.

Tot bijna 50% voor korting op tijdschriften waardoor je 20% meer punten kan halen, zonder extra te studeren. Vergelijk daar maar eens met wat een uur “gewoon studeren” je opbrengt. Doe er je voordeel mee!

Hersenen leren

Gebruik je volledige hersenen en leer efficiënter! Het klinkt als een reclameslogan maar het is bovendien echt waar. Door op meer afgewisselde manieren te leren of studeren gebruiken we meer van onze hersencapaciteit en leren we grondiger, efficiënter en misschien zelfs wel sneller.

Men zegt wel eens dat onze hersenen uit twee helften bestaan. De linkerhelft en de rechterhelft.
De linkerhersenhelft is het meer logische, analytische en rationele deel van het brein. Het werkt lineair en reageert uitstekend op tekst en cijfers. Het onderwijs is de laatste paar honderd jaar enorm de nadruk gaan leggen op het trainen van dit deel van de hersenen. Je kan dat zien in het gebruik van geschreven teksten, de nadruk re-productie en resultaten die men uitdrukt in cijfers. Daar is niks mee. Men vergeet alleen de andere helft van onze hersenen eveneens te stimuleren.
De linkerhelft staat meer in voor het intuïtieve, creativiteit en het leggen van verbanden. Deze helt werkt meer simultaan en reageert op context.
In andere en oudere culturen valt telkens op hoe leren een activiteit van het hele brein is. Zo leerden de mensen miljoenen jaren van muurschilderingen en werden belangrijke lessen met verhalen en toneel doorgegeven. Dit aspect van leren en studeren is in het moderne Europa verloren gegaan. En dat maakt dat we efficiënter kunnen leren als we onze beide hersenhelften terug samen gaan gebruiken. Tal van studies kunnen dat wetenschappelijk onderbouwen.

Om de rechterhelft van onze hersenen te stimuleren kan je tal van technieken gebruiken. Maak mindmaps en tekeningen. Mindmaps zijn ideaal om verbanden te zien. Tekeningen helpen je dan weer echt te begrijpen en los te komen van het abstracte concept. Daarover maakten wij op deze site al tal van artikelen. Zoek daarom ook naar eigen voorbeelden bij de leerstof, kijk naar het nieuws, lees de krant en bezoek musea. Dat brengt je niet alleen meer punten op. Het stimuleert bovendien je rechter hersenhelft. Natuurlijk kan je ook kleuren gebruiken bij het onderlijnen en, waarom niet, je het verhaal van de cursus voorstellen alsof je naar een spannende film kijkt.

Train jezelf dus om meer uit je hersenen te halen dat wat we gewend zijn. Gebruik ook de rechterhelft van je brein. Dat zal je niet alleen efficiënter maken, het brengt bovendien punten op. Kijk maar eens naar hoe een prof die geeft. De KULeuven publiceerde de parameters daarvan en wij maakten er het artikel “examenresultaten KULeuven” over.

De kracht van herhaling

Een oude volkswijsheid dat je 7 keer moet leren en 7 keer zal vergeten. En dat is waar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat van alles wat we leren, we in de volgende 24 uren 80% weer vergeten. Daarom is herhaling net zo belangrijk. Hier zetten we de belangrijkste tips om te herhalen voor jou op een rijtje.

Werk in verschillende lagen. Briljante studenten leren nooit in één keer alles. Sterker nog. Ze laten zich niet ontmoedigen door wat ze niet begrijpen maar gaan gewoon verder. Ze willen zich eerst een algemeen beeld van de leerstof vormen. Omdat de beste methode om te studeren je de leerstof visualiseren is, kan je dat voorstellen als een tekening of een schilderij maken. Eerst moet je de contouren schetsen en inschatten hoeveel je op je tekening moet passen. Doe dat als je de eerste keer iets nieuws studeert. Begrijp je nog niet alle details? Geen paniek! Je komt er immers nog op terug. En telkens zoek je naar die informatie om een preciezer beeld te vormen. Totdat je je de leerstof helemaal kan voorstellen. Je tekening is dan perfect.

Gemiddeld hebben mensen er zo’n zeven keer voor nodig om eer ze alle details opgenomen hebben. Natuurlijk betekent dat niet zeven keer “blokken”. Het begint eigenlijk met naar de les gaan. Dan orden je je nota’s en brengt structuur aan. Wanneer je nu de cursus naleest, onderlijnt en begrijpt, zit je eigenlijk al aan vier keer. Leun vervolgens eens keer rustig achterover, vraag jezelf af hoe je je dat alles nu kan voorstellen. Het is de vijfde keer dat je de leerstof doorneemt en misschien wel de belangrijkste. Hier vorm je immers een eigen beeld van wat je boek in woorden uitlegt. Wanneer je deze fase goed doet wordt de rest kinderspel. Sluit je ogen nu eens en denk terug aan je leerstof en hoe je die voorgesteld hebt. Komt je beeld nu niet gewoon terug? Ja? Dat is prima. Anders neem je de cursus er best even bij om te kijken wat je gemist hebt. Doe dat gewoon tot “het plaatje klopt”. Als jij je ogen kan sluiten en dat beeld direct terug komt gaat het nooit meer weg. Meestal betekent dat dat je de leerstof zo’n vijf à zes keer doorgenomen hebt.

Wanneer je nu herhaalt voor een examen hoef je je maar gewoon af te vragen of je alles opnieuw voor je kan zien. Dat is dan de zevende keer herhaling. En die gaat razendsnel. Studenten die zich hierin oefenen kunnen zo gemakkelijk honderd bladzijden per uur herhalen. Eigenlijk is herhalen dus eigenlijk re-visualiseren. Je ziet het opnieuw voor je.
En wanneer je er een gewoonte van maakt om overal voorbeelden te zien, herhaal je nog meer, is je beeld nog scherper en werk je nog sneller. Daarom is het ook zo interessant om naar het nieuws te kijken, een krant of tijdschrift te lezen of naar een museum te gaan. En om je werkelijk te stimuleren overal voorbeelden en verbanden te zien mogen wij je een korting van 50% geven bij een abonnement op Trends of Knack. Dat aanbod geldt enkel via deze link.

En zo klopt de oude volkswijsheid. Je moet zeven keer herhalen en zeven keer vergeten. En misschien meer. Maar dat is helemaal niet moeilijk. Als je er maar een goed systeem voor gebruikt en genoeg voor oefent. Want herhaling maakt perfect!

Studeren met muziek

Wanneer je moet studeren is het belangrijk om voor jezelf een aangename situatie te creëren. Ook muziek opzetten kan daarbij helpen. Talrijke studies wijzen dat uit. Maar dan moet je wel de juiste muziek kiezen. Daarom geven wij je hier een overzicht.

In het algemeen kan vooral niet-vocale muziek gebruikt worden bij het studeren. Meestal is dat klassieke muziek maar ook jazz kan dienen.

Wanneer je een cursus wilt onderlijnen, begrijpen of verwerken is het belangrijk dat onze hersenen creatief zijn. Studeren is immers vooral begrijpen, de leerstof voor je zien en verbanden leggen. Daarover vind je op deze blog tal van artikelen. Lees daarover zeker “Altijd geslaagd”. Je vindt het via de knop in de rechter kolom. Om onze hersenen in zo’n creatieve bui te brengen helpt om muziek op te zetten met een ritme van ongeveer 60 slagen per seconde. Daarmee brengen we onze hersenen immers op hetzelfde ritme als onze hartslag. Typevoorbeelden van deze muziek zijn Mozart, Hayden, Beethoven en wat in de klassieke muziek de “Weense periode” genoemd wordt. Op YouTube vind je er playlists van.

Wanneer je klaar bent met studeren en je je hersenen in een ideale staat wilt brengen om kennis in je lange termijn geheugen op te slaan, kan je het beste de Largo- en Adagio-passages opzetten van muziekstukken die tussen 1600 en 1750 gecomponeerd werden. Typische voorbeelden daarvan zijn Bach, Händel en Vivaldi. Ze maken de hersenen rustig en helpen een “alpha state” te induceren.

Soms kan je ook vocale muziek kiezen. Zo is het natuurlijk goed om Franstalige muziek op te zetten als je Frans studeert of Arabische muziek wanneer dat het vak is waar je mee bezig bent. Je hersenen zullen onbewust de zinsbouw en grammaticale constructies gaan kopiëren.

Wil je even een boost, vlak voor je naar een examen trekt? Zet dan eens “We are the champions” van Queen of “The final countdown” op. We associëren die nummers heel gemakkelijk met succesprestaties en gaan ons dan weer een beetje zo voelen.

Kortom, wanneer je muziek met verstand inzet, help je jezelf weer een extra stap vooruit. Kies alleen de juiste muziek voor het doel dat je wilt bereiken.

Durf te vragen Leuven

Ben jij je telefoon in het stadspark verloren en wil je rondvragen of iemand hem gevonden heeft? Of ben jij op zoek naar een gezellig restaurantje waar jij met je date kan afspreken zonder je studiemakkers tegen te komen? Of wil jij graag een bandje beginnen en ben je nog op zoek naar een zanger(es) die in de buurt van je studentenstad woont?

Soms zal je rondlopen met een bepaalde vraag die niet echt met je studies gerelateerd is maar, nu je in Leuven studeert, zit je er mee. En die traditionele kotmadam om raad te vragen, die bestaat niet meer.
Hoe kan je andere Leuvenaars dan gemakkelijk om hulp of raad vragen?

Daarvoor bestaat tegenwoordig een groep of Facebook: “Durf te vragen Leuven”.
Telkens je met vragen zit en andere Leuvenaars je daarmee kunnen helpen, kan je daarvoor terecht op “Durf te vragen Leuven”. De site is geen zoekertjessite. Je kan er dus geen oude studieboeken verkopen of een nieuwe kleerkast op de kop tikken. Dat kan op andere plaatsen. Ook daar willen we je mee helpen en dus vind je daarover andere artikels op deze website, via de knop in de rechterkolom. Maar wanneer je de praktische raad van andere Leuvenaars wilt inwinnen is “Durf te vragen Leuven” de website om het antwoord te vinden.

Studentenvereniging Leuven

Wanneer je helemaal nieuw bent in Leuven moet je eerst een nieuw netwerk uitbouwen. Je moet immers studiegenoten leren kennen om samen groepswerken te maken, af en toe nota’s van elkaar te kunnen kopiëren, te zorgen dat je weet met wie je ’s avonds naar welk feestje gaat en er eigenlijk gewoon voor te zorgen dat Leuven een soort tweede thuisstad wordt. Er wordt immers gezegd dat de vriendenkring die je in je studententijd opbouwt de belangrijkste van je leven is. En dat is waar. Met wie je omgaat in je studententijd heeft een grote impact op je verdere professionele leven. Daarom is het een goed idee om lid te worden van een studentenvereniging.

In Leuven zijn er twee soorten studentenverenigingen. Er zijn de studentenkringen en studentenclubs.

De studentenkringen zijn per faculteit georganiseerd. Nog voor het academiejaar begint, organiseren de meeste van hen introductieweekends voor de “newbees”, ze tonen je de belangrijkste plaatsen waar je moet zijn en organiseren allerlei andere studentikoze activiteiten. Die gaan meestal van peter en meter avonden en feestjes over inhoudelijke debatten tot heuse cultuurweekends. Meestal verzorgen zij ook de cursusdienst van de faculteit. Je kan er dus terecht voor alle boeken en cursussen die je niet in Acco kan vinden. Ook vertegenwoordigen zij de studenten bij de universiteit zelf. Zo heb je inspraak in beslissingen over het studieparcours dat je in de volgende jaren zal doorlopen.
Lid worden van een studentenkring is dus bijna net zo belangrijk als je inschrijven bij de universiteit zelf.
De grotere studentenkringen zoals Medica (voor geneeskunde), Economika (voor economie en bedrijfswetenschappen) of VRG (voor rechten) kennen verdere onderverdelingen per jaar met “jaarpresidia” die voor elk studiejaar specifieke activiteiten organiseren.
Van de fameuze studentendopen hoef je alvast geen schrik te hebben. Elk jaar worden ze minder gewaagd en zelfs ludieker. Bovendien zijn ze facultatief. Als je niet graag vuil wordt, sla je ze gewoon over.

Studentenclubs staan los van de universiteit. Oorspronkelijk waren ze regionaal georganiseerd. Zo gingen Nederlanders die in Leuven kwamen studeren bij Hollandia en werden Limburgers lid van Hesbania. In de loop der jaren zijn vele van deze clubs meer vriendengroepen geworden. Je moet dus niet noodzakelijk meer van een bepaalde regio te komen. Je herkent de leden van studentenclubs aan het lint dat ze over hun borst dragen.
Meestal organiseren zij een wekelijkse activiteit zoals bowling, een cantus of iets degelijks. Op andere avonden vind je hen meestal in hun clubcafé.
Leden van studentenclubs kennen elkaar op de duur door en door. Zo vormen zij een vriendengroep, maken vrienden bij andere clubs en vormen een netwerk dat nog jarenlang blijft meegaan.

Redenen genoeg dus je in te schrijven bij de studentenkring van jouw faculteit en, waarom niet, een kijkje te nemen bij de club van je keuze.

Office 365 studenten gratis

Als student kan je tegenwoordig niet meer zonder een behoorlijke computer. Je moet immers papers uittypen, presentaties voorbereiden, het intranet van je onderwijsinstelling blijven opvolgen en nog veel meer. Daarom maakten wij al een artikel over waar je de beste laptops en smartphones voor de beste prijzen vindt. De link naar dat artikel “Beste koop laptop” vind je in de rechterkolom op dit scherm.

Bij die degelijke computer hoort natuurlijk ook goede software. Vroeger zou ook dit je een vermogen hebben gekost maar ook die tijden zijn voorbij. Microsoft maakt haar Office 365 pakket immers gratis voor studenten.

De enige voorwaarde om als student van de gratis software te kunnen genieten is dat de school een betalende versie van het pakket heeft geïnstalleerd. De meeste onderwijsinstellingen, inclusief de KULeuven, hebben dat intussen gedaan en dus kan jij je eigen pakket van Office 365 helemaal gratis downloaden.

Wat je daarvoor moet doen is eigenlijk heel simpel. Ga gewoon naar Office 365 Education en log in met het e-mailadres van je onderwijsinstelling. Je kan het pakket nu gewoon downloaden zonder dat je daarvoor iets moet betalen.

Zo krijg je toegang tot de nieuwste Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Acces en Publisher. De software kan op maximaal vijf computers en vijf telefoons of tablets worden geïnstalleerd. Elk account is inclusief Office Online en 1TB opslagruimte op Microsofts clouddienst OneDrive.

Maak dus nu gebruik van dit aanbod en installeer de gratis versie van Office 365 voor studenten!

Studeren met examenvragen

Soms lijkt het wel een fetisj van de moderne student die zich voorbereidt om te beginnen met studeren. Hij lijkt overal op zoek naar examenvragen. Er zijn zelfs studenten die er een soort bijverdienste van gemaakt hebben om examenvragen te verzamelen en te verkopen. Er bestaan zelfs fora waar je ze kan downloaden voor.

Wat heb je nu aan studeren aan de hand van oude examenvragen.

Oude examenvragen gebruiken om te studeren kan zeker nuttig zijn. Je moet ze dan wel op de juiste manier en als hulpmiddel inzetten. Studenten die beginnen met examenvragen in te studeren slaan de bal mis. Ze gaan er immers van uit dat deze vragen ook “de” vragen op het examen van dit jaar zullen zijn. en dat is zelden zo. Het zijn vragen van vroeger. Het spijtige van deze manier van studeren is dat het de zaak nodeloos moeilijk maakt. Wanneer je begint met studeren is het immers belangrijk dat je de leerstof eerst begrijpt. Je moet dat wat je cursus of handboek uitlegt voor je kunnen zien. Net zoals jij de weg van je kot naar de Oude Markt met gesloten ogen voor je kan zien. Die heb je toch begrepen? Of niet? Sterker nog. Je hebt ze gememoriseerd zonder dat je ook maar enige moeite gekost heeft. En nu kan je ze uitleggen aan iemand die je de weg vraagt. Hetzelfde geldt voor examenvragen. Wanneer jij je eigen beeld van de leerstof gevormd hebt is het een goede manier om er oude examenvragen naast te leggen. Zo kan je controleren of je de links kan zien tussen de elementen. En dat nog wel op een manier die de professor vroeger belangrijk vond. Misschien doet hij dat nog maar dat is niet gegarandeerd. Naarmate wetenschap evolueert, verandert uiteraard ook wat je ervan moet weten en wat ervan gevraagd wordt.

Wanneer jij je echter de leerstof levendig kan voorstellen, eigen voorbeelden geven en verbanden kan leggen, zal jij zonder al te veel moeite ook kunnen antwoorden op de vragen die er dit jaar op het examen gesteld worden.
Daarvoor is het alleen belangrijk dat jij op de juiste manier werkt en daarop oefent. Als jij oefent om de leerstof echt zelf te visualiseren, daar zelf voorbeelden bij zoekt en elkaar wederzijds verder helpt wanneer iemand een vraag heeft, zal je sowieso op elke vraag getraind zijn.

Daarom maakten wij een artikel op deze website over hoe dat precies werkt, studeren, begrijpen, memoriseren en herhalen. Je vindt het artikel “Altijd geslaagd” via de knop in de rechterkolom, hiernaast. Doe er je voordeel mee en geniet van een studententijd met moeiteloze examens.

Repetitorenbureau Leuven

Wanneer je nieuw bent en in Leuven, je weg nog wat zoekt en nog geen routines hebt opgebouwd, is het normaal dat je een beetje onzeker bent. En zeker over je studies. De hoeveelheden zijn immers wat groter, je moet op een andere manier studeren en niemand zegt je hoe dat dan precies moet. En dan hoor je iest over “repetitoren” die je zouden kunnen helpen.

Over repetitoren circuleren massa’s verhalen. Daarom willen wij je het bos even tonen tussen al de bomen.

Volgens Wikipedia is een repetitor een persoon die studenten voorbereidt op een examen. Het woord komt van het Latijnse “repetere”, ofwel herhalen. Een repetitor herhaalt dus de leerstof met studenten voor het examen. Traditioneel trokken zij vooral veel klanten uit grote en massale opleidingen zoals rechten. Professoren hielden zich er vroeger vooral bezig met het geven van hoorcolleges zodat studenten een repetitor opzochten om hun vragen te stellen en oefeningen te maken. Hoewel het onderwijs de laatste jaren grondig hervormd werd en er bijna in alle richtingen werkcolleges, practica of seminaries zijn, blijven er toch nog wel wat studenten hun heil zoeken bij deze studiebegeleiders. Veel heeft te maken met de hoge studiedruk en het feit dat vele studenten gewoon geen goed systeem om te studeren hebben.

De bekendste bureaus voor repetitoren in Leuven zijn zeker Studiebegeleiding Memento, Catherine Dhondt, Logos en Sagio.

Op het gebied van kostprijs is Sagio wellicht het beste wat betreft de prijs kwaliteit verhouding. Het zijn er vooral oudere jaars studenten die je, op basis van hun ervaring, bijstaan. Sommige andere maar niet alle bureaus werken met afgestudeerden. Een aantal van hen studeren het vak dat zij begeleiden geregeld opnieuw in. Je kan er dus zeker met je vragen terecht.

Let wel op dat je met de hulp van een repetitor nog altijd aan het juiste doel werkt. Wat een repetitor doet is immers “herhalen”. En daarmee wordt de fundamentele stap in het leerproces overgeslagen en vergeten. Je kan het een beetje vergelijken met een hongerige eten geven in plaats van hem te leren het eten zelf te kweken.
Bij het studeren is de eerste essentiële stap immers de leerstof te begrijpen. Wanneer je het echt snapt en “het plaatje duidelijk is”, zal het herhalen immers zo goed als vanzelf gaan. Om jou te helpen met hoe studeren dan echt werkt en hoe je het kan bereiken dat je 100 pagina’s in no time kan herhalen maakten wij voor jou het artikel “Altijd geslaagd”. Je vindt het via de knop in de rechterkolom, hiernaast .

Zoals het ook ging toen jij leerde fietsen of zwemmen moet je wel veel oefenen om deze nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen en er echt goed in te worden. Maar dan kan je letterlijk herhalen met je ogen dicht. En dan kan je het geld dat je aan repetitoren zou besteden weer in iets leuks stoppen.

Tips voor het examen

Wanneer de examens er weer aankomen verandert de sfeer in Leuven weer radicaal. Studenten die het hele jaar voor hun eigen sfeer en gezelligheid zorgen, hebben plots veel minder tijd, zien er moe uit en praten vooral nog over het vak waarvan ze binnenkort een examen moeten afleggen.
En toch, wanneer je in Leuven studeert moet examens afleggen gewoon vaste prik van je studententijd worden. Daarom geven wij je hier een aantal tips om ook die tijd productief en zo aangenaam mogelijk door te komen.

Je hoort mensen dikwijls zeggen dat je voor de examens alles al gestudeerd moet hebben. Dat is misschien een mooi doel maar heb jij het ooit gehaald? Wij alvast niet. Laten we zeggen dat je best alles op voorhand begrepen moet hebben. Als jij je de leerstof al kan voorstellen, kan je de tijd nu gebruiken om verbanden te zien, te memoriseren en te herhalen. Als je studeert met een goed systeem en je daarin oefent is het niet zo moeilijk om steeds sneller te worden met memoriseren en herhalen. Wij geven je zo’n systeem. Je vindt het in het artikel “Altijd geslaagd” via de knop in de rechterkolom, hiernaast

Houd ook je time management goed in het oog. In tijden van stress hebben mensen dikwijls de neiging de nadruk te leggen op wat niet belangrijk en niet dringend is. Als student wasten wij onze koelkast ook dikwijls uit in die periode. En ja, dat was inclusief het vriesvak ontdooien.
Als je je op voorhand afvraagt wat het meest belangrijk en dringend is en dat vervolgens ook eerst afwerkt, zal je de stress veel beter onder controle houden. Wij maakten een artikel over hoe je dat doet. Het heet “Studieplanning maken”. je Je vindt het via de knop in de rechterkolom, hiernaast

Houd een goede maar gezonde routine aan. Een dag bestaat uit drie blokken. De voormiddag, de namiddag en de avond. 2 Ervan kan je gebruiken om te studeren. Gebruik de derde om wat leuks te doen. Ga even wat drinken met vrienden, geniet gewoon van een uurtje in de zon of ga eens winkelen. Een goede ontspanning zorgt ervoor dat er oxitocine en endorfines in je hersenen circuleren. Deze worden niet voor niets “gelukshormonen” genoemd. Ze verminderen de stress en zorgen voor de omzetting van de wat je gestudeerd hebt van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen.

Omdat die oxitocines en endorfines zo belangrijk zijn, is het ook belangrijk je slaap en voeding te respecteren. Eigenlijk is het een gratis en moeiteloze bron van de beste natuurlijke drug die je lichaam bij inspanning kan gebruiken. Natuurlijk mag je best ook een keer gewoon een Bicky, frietjes of iets anders wat jij graag wilt kiezen. Zie examens afleggen gewoon als een deel van je studentenleven en geniet ervan.

Studeer snel

Sneller studeren. Bijna iedere student wilt het kunnen. En toch, het is niet zo moeilijk.

Eerst moeten we even een misverstand uit de wereld hebben.
Snel studeren en snel lezen zijn twee verschillende dingen. Je valt bijna over de tips om snel te lezen. Verkennend lezen, scannen op structuurwoorden, … Er zijn tal van manieren om een tekst snel door te nemen.
Wie deze tips zomaar wilt toepassen op leren en studeren zal van een kale reis thuis komen. Studeren werkt namelijk op een andere manier.

Studeren bestaat hoofdzakelijk uit twee zaken: begrijpen en memoriseren. Om echt te kunnen begrijpen is het nodig dat onze hersenen de digitale taal uit de cursus omzetten naar analoge informatie. Ze moeten dus van de woorden beelden kunnen maken. Iedereen begrijpt immers een zin als “de zwarte auto rijdt over een verlaten weg”. Dat komt omdat onze hersenen direct een mentale foto van de informatie kunnen maken.  Wij legden dat proces uit in een ander artikel op deze site. Daarover kan je het artikel “Altijd geslaagd” via de knop in de rechterkolom, hiernaast, lezen.

Waarom dan de herhaling? Wel, wanneer je verkennend leest zal je te weten komen dat de tekst iets zegt over “auto”, “zwart”, “verlaten” en “straat”. Het doel van verkennend lezen is immers uit te maken (te verkennen) of de tekst voor jou relevante informatie bevat. Maar wat doet hij daar? In welke richting rijdt hij? Hoe snel? Daar weten we geen antwoord op en onze hersenen zullen die gaten zelf invullen.
Het risico daarvan is dat je foute dingen gaat begrijpen. We moeten dus grondig lezen opdat onze hersenen accurate beelden kunnen maken bij de tekst. Zonder zelf gaten in te vullen. Daarom is het belangrijk ruim de tijd te nemen een tekst eerst helemaal en zorgvuldig te lezen.

We kunnen ons wel oefenen op het begrijpen na de tekst gelezen te hebben. Na enige oefening kun je de twee activiteiten zelfs gelijktijdig. Eigenlijk moeten we ons daarvoor gewoon oefenen in “de dingen voor ons zien”. Daarvoor hebben onze hersenen twee dingen nodig: basisafbeeldingen en routine.
De basisafbeeldingen in ons voorbeeld zijn “auto”, “zwart”, “verlaten” en “straat”. Zonder die beelden kunnen we de zin nooit begrijpen. Wanneer je nu geografie studeert heb je dus kaarten, foto’s en prenten nodig. En voor biologie foto’s en dieren en planten. Hoe meer van die achtergrondinformatie je hebt, hoe sneller je hersenen de complexe mentale foto kunnen construeren en hoe sneller je begrijpt.

Als je het éénmaal begrepen hebt gaat memoriseren en herhalen razendsnel. Je kan je ogen even sluiten en je beeld terug oproepen. Lukt dat? Open je ogen, kijk even rond en roep het volgende beeld terug op. Controleer gewoon of je alle details en de verbanden nog kan zien en ga verder.

Wanneer je een cursus dus zorgvuldig leest en begrijpt, kan je voor het echte “blokken” dus honderd bladzijden per uur halen. Maar dan wel alleen als je erop oefent, de tekst zorgvuldig leest en genoeg achtergrondinformatie hebt opgebouwd.

Wij wensen je alvast veel succes!

Hoe PowerPoint presentatie maken

Als student zal je dikwijls het resultaat van groepswerken, papers of onderzoeken moeten presenteren. Daarom maakten wij voor jou een artikel met tips over hoe jij een prachtpresentatie neerzet die nog lang bij je publiek blijft hangen. Dat artikel vind je via de knop in de rechterkolom, hiernaast.

Dikwijls denken mensen dat een presentatie moeten geven gelijk staat aan een presentatie moeten voorbereiden in PowerPoint. Dat hoeft echter niet. Er zijn ook andere manieren om informatie aan je publiek te tonen. denk maar aan posters of het gebruik van Prezi. De meeste grote sprekers gebruiken bovendien nauwelijks visuals.

Nochtans kan PowerPoint een handig hulpmiddel zijn als je het juist gebruikt. Daarom geven wij je hier een aantal tips.

Denk eerst en vooral aan wat je met je presentatiehulpmiddel wilt bereiken. PowerPoint is een goed instrument om je publiek dingen te tonen. Gebruik het daar dan ook voor. Een PowerPoint die te veel tekst bevat ontmoedigt het publiek je verhaal te volgen. En niemand leest al de tekst op je slide. Gebruik een plaatje of een foto om je mondelinge verhaal te ondersteunen. In het Engels zeggen ze “a picture says more than a thousant words”. En het wordt nog beter wanneer je bij die afbeelding enkele woorden zet.

Wil je toch wat woorden of zinnen kwijt of een slide? Gebruik dan een voldoende groot en consistent lettertype en houd de 6 x 6-regel in gedachte. Dat betekent dat je maximaal 6 lijnen per slide opneemt en dat elke lijn maximaal 6 woorden mag bevatten. Dat is eigenlijk al heel veel voor je publiek. Ze moeten nu tegelijkertijd luisteren en lezen. Overdrijf hier dus niet mee. Ga ook nooit te ver met animaties, geluiden of drukke achtergronden. Er is geen betere manier om je publiek snel te vermoeien.

Wil je complexe cijfergegevens delen met je toehoorders? Zet dan vereenvoudigde gegevens op je slide. Dat is overzichtelijker. Eventueel kan je de grafieken of tabellen op voorhand mailen naar je toehoorders, hun vragen bepaalde cijfers op voorhand door te nemen en hier in je betoog naar verwijzen.

Wanneer je wilt verwijzen naar iets wat op één van je slides staat, draai je dan naar je slide toe. Je staat dan met je rug naar je publiek maar je trekt hun aandacht naar de slide. Nadien draai je je gewoon terug om. Zo speel je met aandacht.

Maak ook niet te veel slides. Wanneer je jezelf tot een vijftal visuals kan beperken mag je er zeker van zijn dat deze bij je publiek blijven hangen. Je stopt je energie dan beter in 5 goede visuals dan 20 lappen tekst waar niemand wat aan heeft. Wil hen graag achteraf wat meegeven? Maak dan een beknopte hand-out om uit te delen. Onderzoek wijst immers  uit dat mensen een document werkelijk lezen wanneer sprekers hen dat na hun prestatie persoonlijk en individueel overhandigen en het maximum 1 pagina lang is.

PowerPoint en andere visuele hulpmiddelen kunnen je dus helpen om een goede presentatie neer te zetten. Overdrijf er echter niet mee en zorg vooral voor een pakkend verhaal. Mensen houden ervan wanneer een spreker hun aandacht weet te trekken en een goed verhaal vertelt. Doe daar je voordeel mee.

Presentatie geven tips

Als student zul je geregeld je werk moeten presenteren. Hoe doe je dat nu, een presentatie geven waar je toehoorders enthousiast van worden?

Eerst en vooral begint alles natuurlijk bij een goede voorbereiding. Maak dat je het onderwerp door en door en door beheerst. Dat betekent echter niet dat je je verhaal van buiten moet leren. Mensen raken pas echt geboeid door verhalen. Je zal dus zo natuurlijk moeten vertellen over je onderwerp, met die twinkeling in je ogen die “passie” heet.

Denk verder ook aan een goede structuur. Ook hier bestaat die uit drie delen: de opening of inleiding, het midden en het slot.
Een goede opening is meer dan het halve werk. Naar verluid neemt het publiek in de eerste 10 seconden een beslissing of ze naar je zullen blijven luisteren of wat anders zullen gaan doen. Je moet hun dus van meet af aan boeien. Wanneer je iets van buiten zou willen gaan leren, gebruik die tijd dan om te overdenken hoe je een goede start kan maken voor je presentatie. Schep een band met je toehoorders met een begroeting en meteen daarna kan je beginnen met een verwijzing naar een actuele gebeurtenis die iedereen kent, een vleugje humor of pakkende uitspraak. Denk voor dat laatste maar eens “I have a dream…” of “ken jij dat ook?”. Vervolgens licht je je publiek in over wat je precies met hun gaat bespreken. Geef hen als het ware een landkaart van je verhaal mee. Ze zullen zich veilig voelen dat ze niet in je betoog zullen verdwalen en blijven meer gemotiveerd om het verhaal mee te volgen. Vertel hun ook wat zij eraan zullen gaan hebben. Een publiek luistert niet zomaar. Wijs hun dus expliciet op het voordeel dat zij gaan hebben nadat zij jouw verhaal kennen. “Wanneer jullie deze tips beginnen toepassen zullen jullie al snel 500 euro per maand extra verdienen” doet de interesse van je publiek meer dan verdubbelen.
Het midden van je presentatie is de essentie van je betoog. Overdenk hiervoor op voorhand wat het punt is dat je wilt dat je wilt maken en houd dit kort en ter zake. Maak je betoog dynamisch. Stel vragen aan je publiek en beantwoord ook zo nu en dan een vraag van hen. Speel met hun aandacht en toon dat jij de expert over dit onderwerp bent.
Vat je verhaal ten slotte nog een keer samen, herhaal opnieuw wat je publiek aan je verhaal heeft en eindig met een call to action. Niets is erger dan mensen die elkaar na een presentatie aankijken en denken “geen idee waar het nu precies over ging maar we zijn blij dat het voorbij is”. En daar hebben zelfs veel (dure) sprekers last van. Leg je toehoorders daarom uit wat je wilt dat zij nu doen. “Ik wil graag dat u vanaf steeds denkt aan … want dat levert je een belastingsvoordeel op” werkt bijvoorbeeld prima.

Voor je presentatie kan je tal van instrumenten gebruiken. Hierbij denken denken de meesten spontaan aan PowerPoint of posters. Dat kan maar pas op. Het is niet omdat je een goede PowerPoint hebt gemaakt dat je presentatie ook goed is. En heb je al gemerkt dat presidenten, Martin Luther King of Steve jobs bijna nooit powerpoint gebruiken? Gewoon een bizar voorwerp meebrengen dat verband houdt met je onderwerp en dat je als opener gebruikt is een prachtig alternatief.
Vergeet nooit dat het allerbelangrijkste instrument om mee te presteren je eigen lichaam is. Gebruik grote gebaren. Die maken je verhaal dynamisch. Kijk maar eens naar foto’s van speeches van Obama of Mitterand. Hun handen tonen steeds wat ze zeggen. Je kan ook harder of sneller praten en dan weer zachter en trager. Het trekt de aandacht weer naar jou toe als het publiek zich even moet concentreren. En laat af en toe gewoon even een stilte. Zwijg, sta rustig stil, glimlach en tel in stilte dat 5. Dat lijkt misschien eng voor jou maar de mensen hebben nu éénmaal ook de tijd nodig om de informatie te verwerken. Anders haken ze af.

Een allerlaatste tip is voor de gevorderden. In de Engelse taal zeggen ze zo mooi “never walk behind the band”. Dat is vooral belangrijk wanneer jij één van de vele sprekers die op elkaar volgen bent. Het risico is dan immers reëel dat je publiek al wat vermoeid is. Misschien luisteren ze nog uit beleefdheid maar uit studies blijkt dat toehoorders achteraf meestal geen flauw meer hebben van wat de derde spreker van de namiddag te zeggen had. “The band” is immers al langsgekomen. Dat doorbreek je door iets radicaal anders te doen of je publiek even te laten bewegen. Laat hen even recht staan, van plaats verwisselen of desnoods een lied zingen. Je hebt hun aandacht gegarandeerd terug.

Ook presenteren is een vaardigheid. In het begin is het heel normaal dat alles wat nieuw en spannend aanvoelt. Daarom is het belangrijk een goed systeem te hebben. Dat hebben wij hierboven voor je beschreven. Ga hiermee aan de slag en oefen. Naarmate je meer ervaring krijgt zal je het publiek beter aanvoelen en zal je je steeds comfortabeler gaan voelen. Je boodschap blijft dan ook beter hangen en daar hangt jouw beoordeling nu net van af.

 

Slim studeren samenvattingen

Samenvattingen, ze zijn compacter dan de oorspronkelijke cursus, vele studenten maken ze, je ze van elkaar kopiëren en ze zijn tegenwoordig zelfs (gratis of betalend) te downloaden. Hoe kan je er op een intelligente manier wat mee doen als je studeert?

Bij samenvattingen is het belangrijk 2 verschillende activiteiten goed van elkaar te onderscheiden. Idealiter doe je ze beide maar laten we ze voor de duidelijkheid uit elkaar halen. Je kan samenvattingen maken en je kan samenvattingen (daarna) gebruiken bij het studeren.

Samenvattingen maken is een goed stap in het leerproces. Je moet er immers eerst de leerstof voor doornemen, je deze voorstellen en dan opnieuw neerschrijven. Omdat het je voorstellen van iets de cruciale stap is om iets cht te begrijpen is het maken van een goede samenvatting dus een excellente studiemethode. Let wel op. Om hier echt toegevoegde waarde mee neer te zetten is het belangrijk dat je niet alleen de woorden van de prof of het boek overschrijft. Wanneer je er over nadenkt hoe je die leerstof met andere woorden kan herhalen, maak je je daar een beeld van en wanneer je dat in je eigen woorden neerschrijft, maken je hersenen intussen afbeeldingen van de abstracte leerstof uit je cursus. Let er dus voor op dat je samenvatting geen selectief knip- en plakwerk van de originele cursus wordt. Dat heeft geen enkele zin. Je hebt geen eigen mentale afbeelding van de cursus gemaakt en zal dus geen extra tijd winnen wanneer je de leerstof gaat memoriseren.

Wanneer je samenvattingen maakt, let er dan ook voor op dat je jezelf erop traint de leerstof op de 3 manieren te kunnen herhalen. Maak dat je kan uitleggen ie eigen woorden, op een simpel mogelijke manier en met de woorden van de prof. Wanneer jouw gevraagd wordt wat de formule “C9H8O4” betekent kan je bijvoorbeeld zeggen “dat is het witte pilletje dat ik neem wanneer ik hoofdpijn heb” of “dat is aspirine” of “dat is acetylsalicylzuur” antwoorden.
Wanneer je jezelf erin traint om je samenvattingen in deze 3 verschillende manieren om uit te leggen te maken, kom je nooit voor verrassingen te staan.

Het kan zelfs nog beter. Maak in plaats van een samenvattingen tekeningen van wat je studeert. Soms wordt hier wat lacherig over gedaan. Je hoort zelfs mensen spottend zeggen “moet ik er een tekeningetje bij maken?” maar het is nu éénmaal een briljante studiemethode. Die studenten die ogenschijnlijk vanzelf steeds fantastische punten behalen blijken de leerstof allemaal voor zich te zien als ze zeggen dat ze “het snappen”. Wij beschreven hoe dat begrijpen door visualiseren werkt in het artikel “Altijd geslaagd”. Je vindt het via de knop in de rechterkolom, hiernaast . Bovendien is het uittekenen van leerstof uit een gescreven cursus moeilijk. Probeer maar eens een goede, duidelijke tekening te maken van een uitspraak als “in een parlementaire democratie controleert het parlement de regering”. Als je dit kan mag je met een gerust hart naar het examen politologie.
Lijkt tekenen je net te eng? Maak dan eerst een mindmap op je op weg te helpen met de structuur. Een artikel over hoe je dat doet kan je in de rechterkolom, hiernaast, terugvinden.

Je kan een samenvatting ook gebruiken om (sneller) te studeren. Eigenlijk is dat enkel zinvol als je de samenvatting eerst zelf gemaakt hebt. Wanneer je de samenvatting van iemand anders gebruikt, sla je eigenlijk het mentale begrijpproces over. Daardoor zal het memoriseer proces een langzame en moeizame activiteit worden. En dat is jammer want wanneer je eerst op de goede manier begrijpt, gaat memoriseren daarna bijna vanzelf.

Studeer dus slim en maak eerst mindmaps, samenvattingen en tekeningen. Wanneer je deze daarna memoriseert en op de 3 manieren die we hierboven bespraken kan uitleggen, gaat het examen vanzelf.

Beginnen met studeren

Stel, je hebt binnenkort examens. Veel studenten vragen zich dan af wanneer ze moeten beginnen met studeren. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk voor ieder verschillend. Sommigen hebben druk nodig om efficiënt te kunnen werken, anderen juist niet. Zij werken beter zolang zij geen druk voelen. Natuurlijk begint de tweede groep beter wat vlugger dan de eerste. Toch zijn er een aantal elementen waar iedereen rekening mee moet houden om efficiënt te kunnen studeren. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje.

Let op met afwachten tot het moment dat je druk voelt. Druk kan motiveren om efficient te zijn zolang ze niet tè groot is. Wanneer er te veel druk is, ontstaat stress. Door stress gaan mensen meer gevoelsmatig te werk. Je hoort dat in uitdrukkingen zoals “de druk voelen”. Op zich is daar niks mee maar dat betekent dikwijls dat men minder visueel denkt. Je hoort dan zeggen “ik heb een blackout”, “ik kan het me echt niet voorstellen” en “ik zie het niet (in)”. Wanneer je verder leest op deze website zal je ontdekken dat geniale studenten allemaal visueel studeren. Daarom zijn de studiemethodes en systemen die je ècht helpen om een wezenlijk verschil te maken allemaal visueel. Wij maakten er een artikel over dat je hier leest. Voorkom dus dat je door stress gaat blokkeren.

Vergeet ook nooit dat je ook voor studeren moet “opwarmen”. Vergelijk het maar met gaan sporten. Je begint zachtjes, je warmt eerst je spieren op en stretcht wat. Moest je dat niet doen dan riskeer je er spierscheuren aan over te houden. Dat geldt ook voor hersenen. De eerste dag dat je studeert zal je tempo nooit optimaal zijn. Je moet je hersenen nog opwarmen, wennen aan het nieuwe vak, de bewoordingen van deze prof enz… Voorzie dus wat extra tijd. Je zal die gegarandeerd verliezen voor je helemaal opgewarmd en op kruissnelheid bent.

– Wanneer je éénmaal volop aan het studeren bent zal je nog tal van andere beslissingen moeten nemen over wat je moet doen met je tijd. Je zal je soms moeten afvragen of die lange berekening nu een hoofd- of bijzaak is en of je daar dus echt 2 uren aan moet besteden. Of misschien belt er wel een vriendin die je wilt vragen over hoe jij de beste pasta al dente maakt. Telkens moet jij je de juiste beslissing nemen over hoe jij je tijd verdeelt. Zorg dus voor een goed time management systeem. Wij geven je alvast mee hoe dat werkt in het artikel “Studieplanning maken”. Je vindt via de knop in de rechterkolom, hiernaast

Overdrijf tenslotte ook niet. Per dag heb je drie tijdsblokken die je kan inzetten. Je hebt de voormiddag, de namiddag en de avond. Wanneer je echt moet doorwerken, gebruik dan 2 van de 3 blokken om te studeren en de derde voor iets anders. Kies iets leuks, iets wat jou motiveert om de volgende dag weer 2/3 van je tijd aan het studeren te wijden. Ga even langs bij een vriend, slaap eens wat langer of doe ’s avonds nog een terrasje. De oxitocines die je van ontspanning krijgt zijn een waardevolle, natuurlijke drug voor hersenen die veel moeten presteren.

Examenstress medicatie

Captagon, Catorid of gewoon vitamientjes… Volgens de urban legends gaan heel wat studenten tijdens de blok- en examenperiode weer aan de pillen. Soms vragen mensen zelfs gewoon of er toverpilletjes bestaan om beter mee te studeren.

Het antwoord is eigenlijk gewoon “neen”. Er bestaan geen toverpilletjes waarbij studeren gemakkelijker wordt of waarmee je het genie van Einstein op een fractie van een seconde ook krijgt. Natuurlijk kan een vitaminepilletje per dag in periodes waarin je moet presteren geen kwaad maar een fundamenteel verschil zal het niet maken.

Er is zelfs een risico verbonden aan het nemen van bizarre medicijnen om te blokken. Een echt of placebo-effect ervan is dikwijls dat je wat rusteloos wordt en minder slaapt. En slaap is nu net één van de wondermiddelen om wat je gestudeerd hebt naar je lange termijn geheugen te verschuiven. Het is dus gewoonweg af te raden om tijdens periodes die belangrijk zijn met vreemde medicamenten te gaan experimenteren.

De enige echte magische tovertruc om studeren gemakkelijker, lichter en efficiënter te maken bestaat eruit een goed systeem om te studeren te ontwikkelen.Een systeem dat je toelaat keer op keer een geweldig resultaat neer te zetten, telkens als je het systeem toepast. Dat is de enige toverpil die echt werkt. En wij geven je zo’n systeem cadeau. Je vindt het in het artikel “Altijd geslaagd” via de knop in de rechterkolom, hiernaast. Het is gebaseerd op jarenlange observatie van wat natuurtalenten onbewust doen om briljante resultaten te behalen. Door hun hersenactiviteiten bij het studeren te meten met hersenscans en hun intensief te ondervragen over hun reflexen slaagden wetenschappers erin een systeem om te studeren te ontwikkelen dat keer op keer werkt. Zolang je het stap voor stap toepast en ermee oefent. Experimenten wezen uit dat zelfs studenten met dyslexie, ADHD of andere wetenschappelijk aanwijsbare studieproblemen meetbare stappen en zelfs sprongen voorwaarts maakten, eenmaal ze dit systeem begonnen toe te passen.
Omdat wij niet allemaal van nature briljante studenten zijn is het noodzakelijk ermee te oefenen en je het je eerst echt eigen te maken. Je moet als het ware die reflexen creeeren die briljante studenten van nature hebben.
Eens je er echt mee vertrouwd bent zal het systeem krachtiger werken dan een toverpil en zal jij ook 300 bladzijden per uur kunnen herhalen.

Lees daarom ons artikel over hoe je voortaan altijd geslaagd bent, oefen tot het een reflex wordt en zet een fenomenaal resultaat neer!

Sporten Leuven

Sana mens in corpore sano. De oude grieken wisten het al. Een gezonde geest hoort thuis in een gezond lichaam. En als student zul je wellicht kilo’s winnen aan lichtsnelheid. Het is nu eenmaal gemakkelijk om elke avond te overleven op frietjes, kebab of pizza. En dan spreken we nog niet over die nachtelijke pintjes waarmee je het geheel kan overgieten.

Daarom is af en toe een beetje lichaamsbeweging aan te raden. Bovendien zorgt sporten ervoor dat er oxitocines in je bloed circuleren. En die laten je toe het vak dat je moet studeren met wat meer afstand te bekijken en je kennis naar je lange termijn geheugen te verschuiven.

Daarom geven wij je hier een overzicht van waar je zoal terecht kan voor je “work out”.

– Het Universitair Sportcentrum “Sportkot”biedt zo’n 60 verschillende sporten aan die je er kan beoefenen. Je kan er zwemmen, fitnessen en lopen op de buitenpiste maar ook beachvolley, tennis, tafeltennis en survival behoren er tot de mogelijkheden.
Studenten kunnen zich een sportkaart aanschaffen voor 20 euro per academiejaar en een fitnesskaart voor 35 euro voor 3 maanden (of 85 euro voor 6 maanden).
Je vindt het Sportkot aan de Tervuursevest 101, in Heverlee. Dat is aan de ring, net naast Carrefour.

– Aan de Philipssite in Leuven, aan de overkant van de Parkpoort vind je de Sportoase. Je kan er gaan zwemmen in het gemeentelijke zwembad, fitnessen of dansles nemen en daarna ontspannen in de sauna of het Turks bad.
De gemeente Leuven beschikt bovendien nog over een tweede zwembad in Kessel-Lo, achter het station, aan de Stadionlaan 4.

– Elke studentenkring organiseert meestal ook haar eigen sportactiviteiten per faculteit en LOKO, de overkoepelende studentenorganisatie organiseert jaarlijks de 24 uren loop waarbij de verschillende studentenkringen het tegen elkaar opnemen in een 24 uren durende marathon. Dit evenement trek jaarlijks massa’s deelnemers, zowel om de sportieve kant ervan als om louter de sfeer op te snuiven.

– Leuven telt ook tal van lokale sportclubs. OHL zal alom bekend zijn maar duiken in de Vaart of squashen in één van de vele clubs zijn andere voorbeelden.

-Wanneer je liever even alleen tot rust komt kan je ook gaan joggen in één van de vele Leuvense parken of op de daarvoor aangelegde paden rond de Leuvense ring.

– Geïnteresseerden in de lokale folklore kunnen ook altijd terecht in één van de café’s rond het station en het eerste stuk van de Diestsestraat voor een potje authentieke cafésport. Darts, biljart, sjoelbak of duivensport, ook dat vind je er zonder moeite terug.

Maak dus gebruik van de vele mogelijkheden om je conditie op peil te houden, kilo’s te verliezen of gewoon je gedachten wat te verzetten. Leuven heeft ook wat te bieden voor zowat elke sport die jij graag beoefenen wilt.