Examens en taal

Om een goed examen af te leggen moet je over een heel aantal vaardigheden beschikken. Zo moet je weten hoe studeren en kennis uit je geheugen ophalen werkt. Daarover vind je op deze site een hele reeks artikelen. Kijk er gewoon in de rechterkolom voor. Maar er is nog meer. Zeker bij meerkeuzevragenexamens zijn er nog steeds studenten die deze examenvorm als bijzonder moeilijk blijven ervaren. Wat ontbreekt er dan nog?

Het antwoord kwam een tijdje geleden toen een directeur van een Brusselse hogeschool geïnterviewd werd. Hij weet het probleem aan de taligheid van de studenten.
Hij beschreef hoe er een test werd uitgevoerd met 2 reeksen vragen. In de ene reeks werden de alternatieven voor een meerkeuzevragenexamen op een affirmatieve wijze geformuleerd. Een voorbeeld van zo’n affirmatieve formulering is: “water kookt aan 100°C”. Wanneer de vragen van een examen op een dergelijke wijze geformuleerd worden, slaagt het merendeel van de studenten. In een andere reeks werden dezelfde vragen gesteld maar werden de keuzemogelijkheden anders geformuleerd. Er werd gebruik gemaakt dubbele negaties zoals “het is altijd onjuist dat water nooit kookt aan 100°C”. Bij deze tweede reeks ondervonden veel meer studenten moeilijkheden om het juiste antwoord te selecteren.

“Taligheid”, zo ging de directeur verder, “is een vaardigheid die in de lagere en middelbare school wordt aangeleerd”. Wanneer deze vaardigheid niet correct geïnstalleerd blijkt, ondervindt de student daar later problemen van. In het hoger onderwijs wordt er immers op gerekend dat de noodzakelijke basiscompetenties om een opleiding te volgen voldoende aangeleerd zijn.

Dit probleem wordt eens zo acuut voor buitenlandse studenten of studenten wiens moedertaal niet het Nederlands is. Dat is wat ze de beruchte “taalachterstand” noemen. Voor die studenten is het dus heel belangrijk hun Nederlandse taalvaardigheid naar een hoger en abstracter niveau te tillen.
Natuurlijk kan je hiervoor begeleiding zoeken. Dutch Language Classes is zo’n project. Het is specifiek gericht op hoger opgeleiden of mensen in een hogere opleiding om hun Nederlands beter te gaan beheersen. Door het gebruik van activerende technieken, gericht op het stimuleren van conversaties helpt dit project anderstaligen hun weg in Vlaanderen beter te vinden. Dat kan gaan over jobs vinden, Nederlandstalige verkoopgesprekken voeren maar ook studeren. Meer over Dutch Language classes kan je lezen op www.dutchlanguageclasses.be.

Check de website, werk ook aan je taligheid en je zal meer in staat zijn op een examen te laten zien hoe goed je kennis is.

 

Begin een bedrijf als student

Ook studenten moeten in veel gevallen naast de studie een bijbaantje vinden. Vaak zal de keuze hierbij vallen op horeca, een callcenter of postbode. Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk om een part time bijbaantje te vinden. Werkgelegenheid is met name full time en ook daar is het zelfs voor geschoolde sollicitanten niet altijd even gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden.

Dat zorgt er dus voor dat ook de student verder moet kijken dan zijn neus lang is. Een oplossing kan zijn om een eigen bedrijf te beginnen. Dit zorgt namelijk voor een grote mate van zelfstandigheid, staat goed op het CV en zorgt er ook nog eens voor dat de student zich niet hoeft te verlagen tot het accepteren van een bijbaantje wat eigenlijk geen enige toegevoegde waarde heeft.

Net als veel anderen is het bedenken van de juiste bezigheid als ondernemer niet altijd even gemakkelijk. Overweeg je serieus een eigen bedrijf te starten als student lees dan eens het boek get all the clients you need. Het is een simpel geschreven naslagwerk voor ondernemers wat ervoor zorgt dat je als ondernemer nooit meer achteruit hoeft te kijken en piekert over manieren om nieuwe klanten te werven.

Een tip die altijd van pas komt is dat succesvol ondernemerschap veel overlap kent met doen wat je leuk vind en waar je goed in bent. Het kan zelfs een mogelijkheid zijn in het verlengde van de studie te kijken naar het starten van een bedrijf. Het zal eventuele sollicitatieprocedures na de studie in ieder geval een heel stuk makkelijker maken.

Zet dus een stap die maar weinig collega studenten maken en begin een eigen onderneming. Het zal waarschijnlijk meer plezier opleveren dan je op voorhand kunt bedenken. Maak je geen zorgen om de hoge kosten want die heb je helemaal zelf in de hand. Met name via het internet kan men tegenwoordig al een bedrijfje starten voor minder dan 5 Euro. Onderzoek het dus maar eens.

Tijdschriften en kranten voor studenten

Als student heb je een beperkt budget en moet je keuzes maken waar je je geld dan al of niet aan uitgeeft. Meestal zijn de abonnementen op kranten en tijdschriften bij de eerste posten die geschrapt worden. Dat is eigenlijk jammer en zelfs niet nodig.

In andere artikelen op deze site legden wij uit hoe herhalen werkt. Heel kort gezegd blijkt dat al het woord “re-visie”. Herhalen is de leerstof opnieuw voor je zien. Om je hersenen te stimuleren doe je dat best elke keer een beetje anders. Je hersenen zullen onmiddellijk op zoek gaan naar de structuur en de gelijkenissen en de verschillen met de vorige keer toen ze met die materie in contact kwamen. Automatisch zullen ze even stilstaan bij wat er nu anders is en waarom dat zo is. Hoe meer je op verschillende manieren herhaalt, hoe rijker je kennis en inzicht dus worden.
Wij weten ook dat ook dat proffen hun resultaten toekennen op basis van bepaalde criteria. Zo zal iemand die een cursus gewoon “van buiten” leert slechts 12/20 halen als hij geen fouten maakt. Meer zal zo’n student nooit halen. Om meer punten te kunnen krijgen moet je immers komen met eigen voorbeelden, verbanden met andere delen van de leerstof kunnen leggen en van kritisch inzicht getuigen.

De actualiteit opvolgen, naar het nieuws kijken en kranten of tijdschriften lezen zijn dus een ideale manier om je kennis te verrijken en meer punten te behalen. Je ziet er immers in praktijk wat je in je cursus theoretisch moest studeren. Zo herhaal je, vind je eigen voorbeelden bij de leerstof, zie wat er in de praktijk soms anders verloopt en leer je een eigen, kritische mening vormen.

Eigenlijk is het abonnement op de krant of een goed tijdschrift wegsaneren dus eigenlijk jezelf, je manier van leren en je resultaten beperken. Daarom willen we je ook daarmee te helpen. Wanneer wij dat kunnen, onderhandelen wij voor jullie een speciale korting en kan je die verkrijgen door de link op deze site te gebruiken.
In deze rubriek zullen wij een lijst aanleggen met abonnementen waarop jij tegen een flinke korting kan intekenen. Natuurlijk bereiden wij de lijst stap voor stap uit. Kom dus regelmatig terug naar de website en kijk of er nog aanvullingen bijgekomen zijn.

Wij kunnen je alvast het volgende aanbevelen:

Abonnement Roularta: Knack, Trends en Voetbalmagazine: met kortingen tot 50%

Doe er dus je voordeel mee! Lees omdat het leuk is, omdat het je verrijkt, omdat je er beter door zal onthouden en omdat het punten opbrengt.

 

Pygmalion voor studenten

Pygmalion was een beeldhouwer in het oude Griekenland. Hij hakte een stenen vrouwenbeeld uit dat zo mooi was dat hij er zelf verliefd op werd. Later pikten ook toneelschrijvers en Disney het concept op en maakten er “My fair lady” van.  Dat verhaal gaat over een meisje dat voor een rijke edelman gaat werken. Hij wordt verliefd op haar maar in vroegere tijden zou het “klassenverschil” hun liefde onmogelijk gemaakt hebben. Daarom toont hij haar hoe zich als edelvrouw kan gaan gedragen. Ze doet het, ze “acteert” dus eigenlijk eerst dat ze een edelvrouw is, hoewel ze maar het dienstmeisje is, en, na verloop van tijd, pikt haar omgeving haar nieuwe gedrag op en begint haar ook zo te behandelen. Louter door zich anders te gedragen slaagt het dienstmeisje er dus in dat anderen haar anders behandelen en dat ze uiteindelijk een edelvrouw wordt.

Het idee werd onderzocht in de psychologie. In de jaren ’60 leidde Robert Rosenthal één van de bekendste experimenten daarrond. Hij nam een willekeurige klas met studenten en vertelde hun nieuwe leraar dat hij voor een klas met intellectuele supertalenten zou staan. Hij mocht hun dat niet vertellen maar moest hen wel op die manier behandelen.Toen de studenten op het einde van het jaar opnieuw getest werden, bleek dat de studenten met de leraar met de positieve attitude, ook echt prachtresultaten bereikten.

Heel kort door de bocht gezegd kan je een nieuw persoon kan worden, louter en alleen door je anders te gaan gedragen. “Fake it untill you make it”, dus.

Ook jij, als student, kan dus al een stap op weg zetten om een briljante student te worden. Het enige wat je daarvoor moet doen is uitzoeken hoe briljante studenten zich gedragen. En die informatie krijg je op deze website gewoon cadeau. Lees zeker het artikel “Altijd geslaagd” via het menu in de rechterkolom. Dat legt je haarfijn uit hoe briljante studenten anders studeren. Met moderne psychologische technieken werden dergelijke studenten geobserveerd en daaruit werden gedragingen afgeleid die jij ook kan aannemen. Ga dus meer visueel studeren en maak schema’s en tekeningen. Discussieer met andere studenten over wat je leerde, leg elkaar delen uit de cursus opnieuw uit. Volg de actualiteit van wat je studeert en lees kranten en tijdschriften. Zorg dat je de leerstof op verschillende manieren kunt uitleggen en geef op het examen de leerstof terug weer op je eigen, creatieve manier. Je zal zien dat eerst je medestudenten en vrienden en later assisten en proffen jouw nieuwe gedrag zullen gaan oppikken. Dan zullen ze je ook zo gaan behandelen en wordt jij die briljante student.

Om een betere en zelfs briljante student te worden ga je je dus eerst als briljante student gedragen. Vanaf wordt je ook effectief, stap voor stap, een briljante student. Pygmalion! Ofwel: “fake it until you make it”.
Veel plezier en succes ermee!

Coaching voor studenten

Coaching is tegenwoordig een modewoord. Er bestaan coaches voor alles. Je hebt sportcoaches, mental coaches, Mindfulness coaches en zelfs presidenten hebben tegenwoordig een coach. De benaming coach is niet wettelijk geregeld. Daardoor kan iedereen die in de mode wilt zijn zichzelf coach noemen. Wij geven je daarom hier tips om de bomen door het bos te blijven zien en een goede coach te uit te kiezen.

Coaching is ontstaan uit de positieve psychologie en gaat erom dat de coach je bijstaat om het doel dat jij wilt realiseren te bereiken. Laten wij ervan uit gaan dat het jouw doel is om zo’n manier te leren studeren dat jij er plezier aan beleeft en gemakkelijk goede en blijvende resultaten behaalt. Als dat niet zo is ben je immers wat verdwaald. Google dan opnieuw en voer samen met het woord “coaching” een ander woord zoals “hardlopen”, “roeien”, breien” of wat je dan ook wil gaan oefenen mee in. Een coach zal jou begeleiden en daarbij altijd uitgaan van jouw gedrag. Daarbij zal hij je soms kritische vragen stellen, je adviezen of tips geven. Deze zijn erop gericht dat jouw inzicht in wat je doet toeneemt. Zo zal je dat inzicht ook snel in je gedrag gaan integreren en bereik je je doel. Vergelijk een coach dus maar met een spiegel. Hij reflecteert jou gedrag en geeft je daarbij aan wat je goed doet en doet je denken over wat er nog beter kan. Zo wordt jouw gedrag keer op keer meer gericht op met plezier en gemak prachtige en blijvende resultaten behalen. Studenten coachen heeft dus weinig te maken met leerstof uit een cursus opvragen. Zo blijft er immers steeds een nieuw vak om in te studeren en ontwikkel je zelf niet.

Hieruit komen een aantal dingen naar voren. Zo heeft een goede coach een positieve ingesteldheid. Hij begeleidt je immers om je gedrag te optimaliseren en doet je nadenken. Dat neem je toch veel gemakkelijker aan van iemand die positief tegen de dingen aankijkt? Hoewel een coach je niet per definitie op hetzelfde pad moet voorgegaan zijn, is het wel belangrijk dat hij begrip heeft van wat jij wilt leren. Zo is de coach van Bill Clinton en Michael Jordan geen topsportende ex-president en zo hoeft een studiecoach ook geen 3 doctoraten te hebben. Het is echter wel belangrijk dat hij voldoende over studeren weet om jou kritische feedback op je gedrag te geven. Een coach heeft verder ook een besef hoe gedrag werkt en hoe je dat door inzicht kan verbeteren. Hiervoor is een bepaald psychologisch inzicht nodig. Vraag jouw aspirant coach hoe hij dat kan aannemelijk maken. En last but not least, je moet een coach ook echt vertrouwen. Een coach werkt immers met jou mee om jouw gedrag te optimaliseren. En als je hem daar geen juiste informatie over wilt geven kan je net zo goed de wolken in de lucht gaan tellen. Controleer dus steeds of het echt klikt met een studiecoach, of hij voldoende voeling met studeren heeft en je kan helpen om gedrag bij te stellen.

Wij hanteren soortgelijke criteria wanneer wij studenten coachen om briljante studenten neer te zetten. Zo moet een student echt willen werken aan zichzelf. Niet enkel aan de resultaten op de test of het examen van morgen maar echt zijn eurocent echt willen doen vallen. Dan willen wij graag onze kennis, ervaring, hulp en vriendschap inzetten om jou te tonen hoe het werkt. En om je te laten ontdekken dat briljant studeren eigenlijk zelfs niet zo moeilijk is.
Andere studenten verwijzen wij heel graag door naar anderen. Er zijn immers mensen genoeg die aanbieden je te helpen met studeren. Als jij je echter echt wilt evolueren tot iemand die punten aantrekt zoals een honingpot bijen en daarvoor ook moeite wilt doen, vul dan het contactformulier op deze site in. Wij contacteren je en we bekijken samen of we in zee gaan.

Verschillende manieren van leren

Mensen leren op verschillende manieren. En ook jij hebt er baat bij te weten op welke manier jij leert en wat je kan bijleren van andere manieren.

De manier waarop wij allemaal leerstof verwerken en de (onbewuste) handelingen die we daarbij stellen noemen we een leerstijl. Globaal kan men zeggen dat er vier verschillende leerstijlen zijn. Op basis van onze manier van leren kunnen we in 4 groepen ingedeeld worden. Zo worden dromers, doeners, denkers en beslissers onderscheiden.
Doeners leren vooral via trial and error. Het zijn de mensen die, wanneer zij een nieuwe smartphone krijgen, gewoon beginnen proberen om alle functies van hun nieuwe toestel zelf te ontdekken. Dromers willen de dingen ook zelf concreet meemaken. In tegenstelling tot de doeners, zullen zij de situatie of het probleem echter op alle mogelijke manieren proberen te benaderen. In vergelijking met doeners zijn dus veel reflectiever. Denkers observeren en theoretiseren veel meer. Geef je hen een nieuwe smartphone, dan zullen ze eerst de handleiding lezen, deze volledig willen begrijpen en dan pas mee aan de slag gaan. Ze houden ervan om nieuwe theorieën te ontwikkelen op basis van wat ze in de handleiding lezen. Beslissers vertrekken eerder vanuit een theoretisch concept dat ze dan willen gaan uitproberen. Een beslisser zal dan handleiding van zijn nieuwe telefoon snel en diagonaal lezen of, nog beter, hij zoekt er online een korte, praktische samenvatting van en gaat die vervolgens uitproberen.

De ene leerstijl is niet manifest beter dan de ander. Het is een manier van indelen. Heb jij een idee wat jou voorkeur leerstijl is? Op het internet zijn er tal van test beschikbaar om jou daar een goed beeld van te geven. Zoek een keer op “leerstijlen” of “Kolb leerstijlen” en maak enkele tests.

Waarom is het nu zo belangrijk te weten wat jou leerstijl is? Onze voorkeur leerstijl is tegelijk onze valkuil. Ben jij een denker, dan zal je automatisch de theorie en definities van een vak studeren. Dat is immers jouw natuur. Maar een examen bestaat meestal niet enkel uit theorie. Meestal wordt er ook gevraagd om voorbeelden te geven of oefeningen te maken. En laat dat net nu zijn waar een denker niet voldoende bij stilstaat. Omgekeerd zijn doeners meestal een kei in voorbeelden geven of oefeningen maken. Maar een definitie geven? Dat is hun zwakke punt.

Wanneer jij je eigen leerstijl kent ken je sterke kant bij het studeren. Dat op zich is al goed voor het zelfvertrouwen. Denk er verder ook aan dat elke leerstijl zijn eigen tekortkomingen heeft. Die kan je aanvullen door de bij het studeren de nadruk te leggen op een tegengestelde leerstijl. Houd je van praktijk? Denk er dan aan dat je voor de test eerst nog even de definities en de theorie naleest.

Leer dus van andere manieren van leren en train jezelf in verschillende leerstijlen. Zo overstijg je je niveau dat je vorige keer al behaalde.

Neem een coach

Op deze website delen wij een pak waardevolle informatie met jullie. Het is immers ons doel jou een zo mooi mogelijke studententijd in Leuven te bezorgen. Daar horen natuurlijk ook goede en blijvende studieresultaten bij. Daarom schreven wij een reeks artikelen over hoe je echt kan gaan studeren zoals die studenten die, schijnbaar vanzelf, briljante resultaten behalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen hetzelfde kan bereiken. Excellent studeren is immers een vaardigheid. En vaardigheden kan je leren.
Om dat echt onder de knie te krijgen zijn er 2 dingen belangrijk. Je moet een goed systeem hebben en je moet ermee aan de slag gaan. Het systeem krijg je gewoon cadeau. Op deze site vind je immers een artikel “Altijd geslaagd”. Dat beschrijft je haarfijn hoe briljant studeren werkt. Het is gebaseerd op psychologie, observatie van natuurtalenten en geniën en heel wat onderzoek. We illustreren het heel wat voorbeelden. Ook daar hebben we heel wat artikels aan gewijd. Daarnaast hebben we ook heel wat begeleidende vaardigheden zoals presentaties geven, timemanagement en zelfvertrouwen beschreven. Natuurlijk zijn er heel wat elementen die we eigenlijk allemaal al wisten. De meeste mensen passen ze echter niet toe en blijven zo in middelmatigheid hangen. Daarom moet je deze vaardigheden gaan oefenen.

Het aanleren en inoefenen van nieuwe vaardigheden is niet altijd gemakkelijk. Mensen hebben immers de reflex in hun oude patronen terug te vallen. Nieuw gedrag aanleren kost bovendien ook heel wat tijd. Vergelijk het bijvoorbeeld met trainen om de marathon te lopen. Dat is niet onmogelijk maar het zal je niet lukken op 2 weken (tenzij je al heel goed bent, natuurlijk).
Gemiddeld kost het zo’n 100 dagen om nieuw gedrag aan te leren en ongeveer een jaar oefening vooraleer je het echt geassimileerd hebt en het natuurlijk stelt. In dat licht is het eigenlijk heel begrijpelijk dat heel wat mensen onderweg opgeven. Aan jezelf werken is niet voor iedereen weggelegd.

Wil jij echt gaan studeren op een manier die je weinig moeite kost en gegarandeerd briljante resultaten oplevert? En ben je bereid daar ook echt een inspanning voor te doen? Zit jij niet te wachten op het zoveelste van buiten geleerde antwoord op een oude exmanvraag die waarschijnlijk niet meer opnieuw gesteld wordt? Maar wil jij iets leren waar je de rest van je leven wat aan zal hebben? Contacteer ons dan gerust via het contactformulier op deze website. Wij contacteren je dan voor een gesprek en beslissen dan samen of wij samen in zee gaan.

Zo heb jij de kans jezelf te verrijken voor de rest van je leven. Want het gaat niet enkel om punten halen. Zowat elk bedrijf selecteert sollicitanten tegenwoordig op hun vermogen om nieuwe dingen te leren.

Wanneer jij oprecht wilt leren hoe excellent studeren werkt stuur ons dan gewoon jouw gegevens via het contactformulier en we gaan samen aan de slag!

Deze trainingen zijn ook uitermate geschikt voor jongeren die zich aan een universiteit of hogeschool willen inschrijven en zich alvast willen voorbereiden om op de juiste manier te studeren en zo een gezonde studiemethode willen aanleren.